Giới thiệu Bảo hiểm HD
Liên hệ

Mua Bảo Hiểm Cháy Nổ Chung Cư (Cập Nhật 2024)

#Bài viết nổi bật | | Theo Từ Kỳ Long

Bài viết này sẽ giúp quý khách hiểu rõ tầm quan trọng và lợi ích của việc mua bảo hiểm cháy nổ chung cư, cũng như những quy định bắt buộc liên quan. Chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết về đối tượng cần mua bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư, mức phí phải đóng, và những quyền lợi mà quý khách sẽ nhận được khi bảo vệ tài sản và an toàn của mình. Đừng bỏ lỡ cơ hội để bảo vệ ngôi nhà và gia đình khỏi những rủi ro không mong muốn.

 

Mua bảo hiểm cháy nổ chung cư

 

MỤC LỤC

 

1. Hiểu về Bảo hiểm cháy nổ chung cư

 

Bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư là một loại hình bảo hiểm bắt buộc nhằm bảo vệ tài sản và đảm bảo an toàn cho cư dân trước những rủi ro do hỏa hoạn hoặc nổ gây ra. Khi mua bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư, bạn sẽ được đền bù chi phí sửa chữa và xây dựng lại tài sản bị hư hỏng. Theo Điều 9 Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2013), tất cả các cơ sở có nguy cơ cháy nổ đều phải tham gia bảo hiểm này. Nhà nước cũng khuyến khích việc tham gia bảo hiểm để nâng cao khả năng bảo vệ tài sản và an toàn của cộng đồng.

 

Trong trường hợp xảy ra cháy hoặc nổ, chủ sở hữu tài sản có thể yêu cầu bảo hiểm thanh toán khoản đền bù cần thiết để sửa chữa hoặc thay thế tài sản bị thiệt hại, giúp khắc phục hậu quả nhanh chóng và ổn định cuộc sống.

 

2. Có thực sự bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy nổ chung cư?

 

Theo Điều 4 Nghị định 23/2018/NĐ-CP, tất cả tài sản tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ đều phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Các tài sản này bao gồm:

 

– Nhà cửa, công trình và các tài sản gắn liền; máy móc, thiết bị.

 

– Các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm).

 

Địa điểm bảo hiểm & đối tượng bảo hiểm và  phải được ghi rõ trong hợp đồng và giấy chứng nhận bảo hiểm.

 

Theo mục 2 Phụ lục II Nghị định 136/2020/NĐ-CP, các cơ sở sau đây được coi là có nguy cơ cháy nổ cao:

 

– Nhà chung cư, nhà ở ký túc xá, nhà tập thể cao từ 07 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích lớn hơn hoặc bằng 10.000 m³;

 

– Nhà hỗn hợp có độ cao từ 05 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích lớn hơn hoặc bằng 5.000 m³.

 

Do đó có thể thấy các căn nhà chung cư và tài sản liên quan đều bị bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy nổ chung cư bắt buộc.

3. Đối tượng cần phải đóng bảo hiểm cháy nổ cho chung cư?

 

Theo khoản 1 Điều 11 Luật Nhà ở 2014, chủ sở hữu nhà chung cư bao gồm các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài đều phải có trách nhiệm mua bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư thuộc diện bắt buộc.

 

Thêm vào đó, bên mua bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư bắt buộc phải mua tại các đơn vị kinh doanh bảo hiểm theo quy định của pháp luật (khoản 1 Điều 3 Nghị định 23/2018/NĐ-CP)

 

Nếu dự án chung cư vẫn thuộc quyền sở hữu của chủ đầu tư, thì chủ đầu tư phải có trách nhiệm mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho chung cư đó. Còn nếu người mua chung cư đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và chung cư đã đi vào hoạt động, cư dân sẽ phải chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cháy nổ cho tài sản của mình trong chung cư.

 

4. Quy định về số tiền bảo hiểm cháy nổ tối thiểu

 

Số tiền bảo hiểm (STBH) cháy nổ tối thiểu được tính toán dựa trên giá trị thị trường của các tài sản sau tại thời điểm hợp đồng bảo hiểm được ký kết (Điều 24 Nghị định 67/2023/NĐ-CP,):

 

– Nhà cửa, công trình và các tài sản gắn liền với chúng.

 

– Máy móc, thiết bị.

 

– Các loại hàng hóa, vật tư bao gồm cả nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm.

 

Trong trường hợp không thể xác định giá thị trường của tài sản, STBH cháy nổ bắt buộc sẽ được các bên thỏa thuận theo các nguyên tắc sau:

 

– Đối với nhà cửa, công trình và các tài sản gắn liền: Số tiền bảo hiểm sẽ được tính theo giá trị còn lại hoặc giá trị thay thế của tài sản tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo hiểm.

 

– Đối với máy móc, thiết bị và các loại hàng hóa, vật tư: Số tiền bảo hiểm sẽ dựa trên giá trị của tài sản được tính theo hóa đơn, chứng từ hợp lệ hoặc các tài liệu liên quan khác.

 

5. Phí bảo hiểm cháy nổ chung cư hiện tại bao nhiêu?

 

Theo quy định tại Phụ lục Nghị định 97/2021/NĐ-CP sửa đổi và bổ sung Nghị định 23/2018/NĐ-CP của Chính phủ, tỷ lệ phí bảo hiểm cháy nổ chung cư được xác định như sau:

 

– 0,05%/năm cho các chung cư có hệ thống chữa cháy tự động.

 

– 0,1%/năm cho các chung cư không có hệ thống chữa cháy tự động.

 

Do đó, mức phí bảo hiểm cháy nổ chung cư thực tế sẽ được tính bằng cách nhân tỷ lệ phí bảo hiểm nêu trên với giá trị tài sản của căn hộ.

 

Ví Dụ Cách Tính Phí Bảo Hiểm Cháy Nổ Căn Hộ Chung Cư VinHomes

 

Trường hợp 1: Chung cư có hệ thống chữa cháy tự động

 

Anh A sở hữu một căn chung cư VinHomes trị giá 3 tỷ đồng và căn hộ này có hệ thống chữa cháy tự động. Anh A muốn mua bảo hiểm HDI trong thời gian 1 năm.

 

Phí bảo hiểm sẽ được tính như sau:

 

– Giá trị căn hộ: 3 tỷ đồng

– Tỷ lệ phí bảo hiểm: 0,05%/năm

 

Công thức tính:

Phí bảo hiểm = 3 tỷ × 0,05%= 1.500.000 VNĐ

 

Trường hợp 2: Chung cư không có hệ thống chữa cháy tự động

Chị B sở hữu một căn chung cư khác tại VinHomes cũng trị giá 3 tỷ đồng, nhưng căn hộ này không có hệ thống chữa cháy tự động. Chị B muốn mua bảo hiểm HDI trong thời gian 1 năm.

 

Phí bảo hiểm sẽ được tính như sau:

 

– Giá trị căn hộ: 3 tỷ đồng

– Tỷ lệ phí bảo hiểm: 0,1%/năm

 

Công thức tính:

Phí bảo hiểm = 3 tỷ × 0,1%=3.000.000 VNĐ

 

6. Hậu quả khi không mua bảo hiểm cháy nổ cho chung cư

 

Hậu quả khi không mua bảo hiểm cháy nổ cho chung cư

 

Việc không mua bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 49 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau:

 

1. Phạt từ 20.000.000 VNĐ đến 30.000.000 VNĐ đối với các hành vi:

 

– Mua bảo hiểm cháy nổ không đúng quy định về nguyên tắc hoặc mức phí theo luật định.

 

– Không cấp hoặc cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ thiếu nội dung theo quy định pháp luật.

 

2. Phạt từ 30.000.000 VNĐ đến 40.000.000 VNĐ đối với các cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy nổ nhưng không thực hiện đúng quy định pháp luật.

 

3. Phạt từ 40.000.000 VNĐ đến 50.000.000 VNĐ đối với hành vi không trích nộp phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc để đóng góp kinh phí cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định pháp luật.

 

Như vậy, các cơ sở phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mà không thực hiện đúng quy định sẽ phải đối mặt với mức phạt từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

7. Những lợi ích khi sở hữu bảo hiểm cháy nổ chung cư

 

Khi mua bảo hiểm cháy nổ chung cư, bạn sẽ được hưởng nhiều quyền lợi và bảo vệ toàn diện từ gói bảo hiểm này. Trong trường hợp xảy ra sự cố, bảo hiểm sẽ chi trả và hỗ trợ khắc phục các thiệt hại, bao gồm:

 

– Đối với tài sản trong nhà: Tài sản trong căn hộ của bạn sẽ được bảo vệ khỏi các nguy cơ cháy nổ, hơi đốt, khí đốt dùng cho sinh hoạt, máy bay hoặc phương tiện hàng không rơi vào tòa nhà, giông tố, bão lốc, ngập lụt, nước tràn từ bể chứa hoặc hệ thống chữa cháy tự động, và hư hại do đâm va xe cộ hoặc súc vật.

 

– Khi xảy ra tổn thất: Bảo hiểm sẽ bồi thường các chi phí phục hồi cửa sổ bị phá hỏng do chống trộm cướp, chi phí sửa chữa thiệt hại đối với căn hộ do hành động trộm cướp, và các chi phí hợp lý khác như thuê căn hộ, di dời chỗ ở nếu căn hộ bị thiệt hại nghiêm trọng và không thể ở được nữa.

 

– Đối với cá nhân: Bảo hiểm sẽ bồi thường thiệt hại về người và các chi phí hợp lý, cần thiết để chữa trị tai nạn cho người tham gia bảo hiểm do các nguyên nhân trên.

 

8. Tầm quan trọng của bảo hiểm cháy nổ chung cư

 

Bảo hiểm cháy nổ chung cư là một sản phẩm bảo hiểm không thể thiếu để bảo vệ tài sản và tính mạng của cư dân. Khi mua bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư, bạn đang đầu tư vào sự an toàn và ổn định cho gia đình mình. Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với chung cư giúp bạn an tâm hơn khi rủi ro cháy nổ có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Việc mua bảo hiểm cháy nổ chung cư giúp giảm bớt gánh nặng tài chính khi xảy ra sự cố, đảm bảo cuộc sống không bị xáo trộn.

 

9. Quy trình mua bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư

 

Để mua bảo hiểm cháy nổ chung cư, bạn cần thực hiện các bước sau:

 

1. Tìm hiểu thông tin sản phẩm: Nghiên cứu kỹ các gói bảo hiểm cháy nổ chung cư mà các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp, xem xét phạm vi bảo hiểm và các điều kiện kèm theo.

 

2. Liên hệ với doanh nghiệp bảo hiểm: Đăng ký tư vấn và nhận báo giá từ các công ty bảo hiểm uy tín như Bảo hiểm HD.

 

3. Hoàn thành thủ tục: Điền đầy đủ thông tin vào hợp đồng bảo hiểm và các giấy tờ cần thiết.

 

4. Thanh toán phí bảo hiểm: Dựa trên tỷ lệ phí bảo hiểm quy định, tính toán và nộp phí bảo hiểm cháy nổ cho căn hộ của bạn.

 

5. Nhận giấy chứng nhận bảo hiểm: Sau khi hoàn tất các thủ tục, bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư.

 

10. Các yếu tố ảnh hưởng đến phí bảo hiểm cháy nổ chung cư

 

Phí bảo hiểm cháy nổ chung cư có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

 

– Giá trị tài sản: Giá trị căn hộ và tài sản bên trong sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mức phí bảo hiểm.

 

– Hệ thống chữa cháy: Chung cư có hệ thống chữa cháy tự động sẽ có mức phí thấp hơn so với chung cư không có hệ thống chữa cháy tự động.

 

– Tình trạng tài sản: Tình trạng hiện tại của tài sản cũng là một yếu tố quan trọng trong việc xác định phí bảo hiểm.

 

11. Lợi ích khi mua bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư

 

Khi mua bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư, bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích đáng kể:

 

– Bảo vệ tài sản: Bảo hiểm tài sản trong căn hộ khỏi các rủi ro cháy nổ, thiên tai và tai nạn.

 

– Hỗ trợ tài chính: Nhận bồi thường chi phí sửa chữa, xây dựng lại tài sản bị hư hỏng.

 

– An tâm hơn: Giảm bớt căng thẳng và lo lắng về các rủi ro không mong muốn.

 

12. Tại sao chọn Bảo hiểm HD?

 

Bảo hiểm HD cung cấp các gói bảo hiểm cháy nổ chung cư đa dạng và linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng. Với đội ngũ chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp và dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm, Bảo hiểm HD cam kết mang lại cho bạn sự an tâm và bảo vệ tốt nhất.

 

Để đảm bảo an toàn cho ngôi nhà và tài sản của bạn, hãy tham khảo và mua bảo hiểm cháy nổ chung cư tại Bảo hiểm HD. Bạn có thể tìm hiểu chi tiết về các gói bảo hiểm nhà tư nhân, bao gồm bảo hiểm cháy nổ, và hướng dẫn cụ thể qua đường link sau: Bảo hiểm HD – Bảo hiểm nhà tư nhân.

 

Hãy truy cập ngay để lựa chọn gói bảo hiểm phù hợp, bảo vệ toàn diện cho căn hộ và gia đình bạn trước mọi rủi ro cháy nổ.

 

Câu hỏi thường gặp – FAQs

 

🏠 Tại sao nên mua bảo hiểm cháy nổ chung cư?

Bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư là một biện pháp bảo vệ toàn diện cho tài sản và an toàn của gia đình bạn trước những rủi ro không mong muốn như hỏa hoạn hay nổ. Khi có sự cố xảy ra, bảo hiểm sẽ giúp chi trả chi phí sửa chữa, xây dựng lại tài sản bị hư hỏng, giúp bạn nhanh chóng ổn định cuộc sống. Đây cũng là một phần của gói bảo hiểm nhà tư nhân của Bảo hiểm HD, mang lại sự an tâm và bảo vệ toàn diện.

 

🏠 Mức phí bảo hiểm cháy nổ chung cư hiện tại như thế nào?

Mức phí bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm giá trị tài sản. Cụ thể, đối với chung cư có hệ thống chữa cháy tự động là 0,05%/năm và chung cư không có hệ thống chữa cháy tự động là 0,1%/năm. Bạn có thể dễ dàng tham khảo và mua bảo hiểm cháy nổ chung cư thông qua gói bảo hiểm nhà tư nhân của Bảo hiểm HD để nhận được sự bảo vệ tốt nhất.


Từ khoá liên quan, tags

Tin tức liên quan

Xem tất cả