Giới thiệu Bảo hiểm HD
Liên hệ

[Thông báo] Cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng

#Tin tức công ty | | Theo Từ Kỳ Long

Thông báo cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng

1. Dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm cung cấp trên môi trường mạng

 

1.1. Các dịch vụ cung cấp trên môi trường mạng: Không có.

 

1.2. Các sản phẩm bảo hiểm cung cấp trên môi trường mạng

 

Số thứ tự Sản phẩm Thực hiện toàn bộ Thực hiện một phần
1 Bảo hiểm tai nạn con người (bán cho cá nhân).
2 Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và tai nạn (bán cho cá nhân).
3 Bảo hiểm du lịch Việt Nam.
4 Bảo hiểm du lịch quốc tế.
5 Bảo hiểm bắt buộc TNDS và tự nguyện xe cơ giới.

 

2. Hình thức tổ chức cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng

 

2.1. Trang thông tin điện tử hoặc website thương mại điện tử bán hàng do doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài/ tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô/ doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tự thiết lập để cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng

 

Số thứ tự Tên Địa chỉ Logo
1 Website HDI https://www.hdinsurance.com.vn/

2.2. Sàn giao dịch thương mại điện tử: Không có.

 

2.3. Ứng dụng cài đặt trên thiết bị điện tử có nối mạng

 

Số thứ tự Tên ứng dụng Cài đặt trên thiết bị điện tử Địa chỉ Logo
1 App HDBank Mobile, Tablet, Ipad https://hdbank.com.vn/
2 HiFPT Mobile, Tablet, Ipad https://hi.fpt.vn/
3 VIFO Mobile, Tablet, Ipad Zalo Mini App VIFO
4 SaveMoney Mobile, Tablet, Ipad Zalo Mini App SaveMoney
Từ khoá liên quan, tags

Tin tức liên quan

Xem tất cả