ffc664c6-b177-4aea-86cd-f7c464c7b671 PRIVATE_HOME DOMESTIC

Bảo hiểm nhà tư nhân

Bảo hiểm HD nhận thức được rằng ngôi nhà không chỉ quý về vật chất mà còn là nơi gìn giữ những kỷ niệm và giá trị tinh thần của mỗi gia đình. Với Bảo hiểm nhà tư nhân, chúng tôi đồng hành cùng bạn bảo vệ tổ ấm khỏi mọi rủi ro như cháy, nổ, giông, bão,... Bởi với chúng tôi, không chỉ tài sản, mà mỗi khoảnh khắc quý giá của gia đình cũng cần được bảo vệ tận tâm.

Đối tượng tham gia bảo hiểm: Bảo hiểm ngôi nhà, tài sản trong nhà
Thời hạn bảo hiểm:
Hình thức hợp đồng: Giấy chứng nhận điện tử
Quy tắc, điều khoản bảo hiểm:

Bảo hiểm nhà tư nhân

Bảo hiểm HD nhận thức được rằng ngôi nhà không chỉ quý về vật chất mà còn là nơi gìn giữ những kỷ niệm và giá trị tinh thần của mỗi gia đình. Với Bảo hiểm nhà tư nhân, chúng tôi đồng hành cùng bạn bảo vệ tổ ấm khỏi mọi rủi ro như cháy, nổ, giông, bão,... Bởi với chúng tôi, không chỉ tài sản, mà mỗi khoảnh khắc quý giá của gia đình cũng cần được bảo vệ tận tâm.

Vui lòng nhập giá trị ngôi nhà và nhấn nút 'Nhấn để xem phí' để xem phí bảo hiểm chính xác.
Không tìm thấy gói bảo hiểm
Không tìm thấy gói bảo hiểm
Không tìm thấy gói bảo hiểm
Không tìm thấy gói bảo hiểm
Vui lòng đợi...