Giới thiệu Bảo hiểm HD
Liên hệ

Bảo hiểm HD ứng dụng ESG trong hoạt động kinh doanh

#Tin tức công ty | | Theo Từ Kỳ Long

ESG không chỉ là xu hướng mà đã trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phát triển của Bảo hiểm HD. Việc tích hợp ESG vào hoạt động kinh doanh không chỉ giúp Bảo hiểm HD đáp ứng các yêu cầu pháp lý mà còn tạo ra giá trị lâu dài, bền vững, và uy tín trong mắt các nhà đầu tư và cộng đồng.

 

HDI ứng dụng ESG

 

Phát triển bền vững với các yếu tố Môi trường (Environment), Xã hội (Social) và Quản trị doanh nghiệp (Governance) (ESG) đang ngày càng trở thành xu thế tất yếu và không thể đảo ngược. ESG không chỉ là một khái niệm, mà còn là một cam kết giúp các doanh nghiệp đối mặt với những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, bảo vệ quyền lợi xã hội, và quản trị doanh nghiệp minh bạch, hiệu quả.
 
Tại Hội nghị COP26, Việt Nam đã cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Điều này thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước xây dựng chiến lược ESG riêng của mình, từ đó chung tay hiện thực hóa cam kết quốc gia. Đây là một bước đột phá quan trọng, mở đường cho những hành động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

 

Nhận thức sâu sắc về tác động của biến đổi khí hậu, Bảo hiểm HD đã tiên phong số hóa toàn bộ quy trình và sản phẩm, hướng tới một hệ thống không giấy in. Các sản phẩm bảo hiểm kỹ thuật số cùng với chứng nhận bảo hiểm bằng mã QR không chỉ giảm thiểu việc sử dụng giấy mà còn tối ưu hóa lưu trữ thông tin và các chi phí khác. Khách hàng giờ đây có thể dễ dàng quản lý dịch vụ bảo hiểm qua các ứng dụng và trang web tiện lợi, nhanh chóng.

 

Đồng thời, Bảo hiểm HD cũng ra mắt nhiều sản phẩm bảo hiểm sức khỏe, phù hợp với đại đa số thu nhập của người dân Việt Nam, nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí y tế và hướng tới mục tiêu có 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế vào năm 2025. Công ty không chỉ tập trung vào các sản phẩm kinh doanh mà còn chú trọng đến sự phát triển bền vững của cộng đồng thông qua các chương trình học bổng cho trẻ em nghèo và các hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch Covid.

 

Bảo hiểm HD tuân thủ chặt chẽ các quy định của công ty và pháp luật, đảm bảo hoạt động minh bạch và hiệu quả. Sự phân công trách nhiệm rõ ràng giúp công ty vận hành hiệu quả, tạo điều kiện cho sự phát triển nghề nghiệp của từng nhân viên. Sự kết hợp giữa tuân thủ, minh bạch và trách nhiệm phân công rõ ràng giúp Bảo hiểm HD xây dựng nền tảng quản trị vững chắc, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững và tạo ra giá trị lâu dài cho tất cả các bên liên quan.

Từ khoá liên quan, tags

Tin tức liên quan

Xem tất cả