search-icon

Lọc theo:

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và tai nạn cho nhóm
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và tai nạn cho nhóm
Chỉ từ 685.000 VNĐ/năm Mua trực tuyến
 • Bảo lãnh viện phí tại hơn 200 bệnh viện và phòng khám trên toàn quốc
 • Sản phẩm được thiết kế linh hoạt, tùy theo ngân sách và nhu cầu của mình, bạn có thể lựa chọn gói...
Bảo hiểm tai nạn con người cho nhóm
Bảo hiểm tai nạn con người cho nhóm
Chỉ từ 188.000 VNĐ/năm Mua trực tuyến
 • Sản phẩm được thiết kế linh hoạt, tùy theo ngân sách và nhu cầu của mình, bạn có thể lựa chọn gói...
 • Mở rộng quyền lợi ngộ độc thức ăn , đồ uống
Bảo hiểm nhà tư nhân
Bảo hiểm nhà tư nhân
Mua trực tuyến
 • Tuỳ chỉnh bảo hiểm linh hoạt dựa theo ngân sách và nhu cầu
 • Không yêu cầu đánh giá giá trị thực tế của ngôi nhà
Bảo hiểm du lịch Việt Nam
Miễn phí trẻ em dưới 2 tuổi! Miễn phí trẻ em dưới 2 tuổi!
Nhóm 5 - 10 người: giảm 5% Nhóm 5 - 10 người: giảm 5%
Bảo hiểm du lịch Việt Nam
Chỉ từ 39.000 VND/ chuyến đi Mua trực tuyến
 • Phí linh hoạt tuỳ chỉnh theo thời gian du lịch
 • Không yêu cầu kiểm tra sức khỏe
Bảo hiểm du lịch quốc tế
Miễn phí trẻ em dưới 2 tuổi! Miễn phí trẻ em dưới 2 tuổi!
Nhóm 5 - 10 người: giảm 5% Nhóm 5 - 10 người: giảm 5%
Bảo hiểm du lịch quốc tế
Chỉ từ 109.000 VND/chuyến đi Mua trực tuyến
 • Phí linh hoạt tuỳ chỉnh theo thời gian du lịch
 • Không yêu cầu kiểm tra sức khỏe
Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe mô tô – xe máy
Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe mô tô – xe máy
Chỉ từ 60.500 VNĐ/năm Mua trực tuyến
 • Đảm bảo quy định pháp luật về bảo hiểm bắt buộc TNDS
 • Có thể lựa chọn tham gia thêm bảo hiểm tự nguyện
Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe ô tô
Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe ô tô
Chỉ từ 480.700 VND Mua trực tuyến
 • Đảm bảo quy định pháp luật về bảo hiểm bắt buộc TNDS
 • Có thể lựa chọn tham gia thêm bảo hiểm tự nguyện
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và tai nạn cho cá nhân
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và tai nạn cho cá nhân
Chỉ từ 685.000 VNĐ/năm Mua trực tuyến
 • Độ tuổi tham gia bảo hiểm từ 18 đến 65 tuổi.
 • Bảo lãnh viện phí tại hơn 200 bệnh viện và phòng khám trên toàn quốc
Bảo hiểm tai nạn con người cho cá nhân
Bảo hiểm tai nạn con người cho cá nhân
Chỉ từ 188.000 VND/năm Mua trực tuyến
 • Phí bảo hiểm hợp lý
 • Mở rộng quyền lợi ngộ độc thức ăn, đồ uống