9931c882-efe0-4c78-b001-7c653eb33234 CIVIL_LIABILITY DOMESTIC MOTORBIKE

Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe mô tô – xe máy

Mô tô, xe máy là người bạn đồng hành không thể thiếu trong mỗi gia đình người Việt Nam. Tham gia bảo hiểm bắt buộc TNDS và tai nạn lái xe, người được chở trên xe sẽ giúp bạn an tâm hơn khi tham gia giao thông.

Đối tượng tham gia bảo hiểm: Chủ xe mô tô, xe máy tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam.
Thời hạn bảo hiểm: 1
Năm
Hình thức hợp đồng: Giấy chứng nhận điện tử
Quy tắc, điều khoản bảo hiểm:

Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe mô tô – xe máy

Mô tô, xe máy là người bạn đồng hành không thể thiếu trong mỗi gia đình người Việt Nam. Tham gia bảo hiểm bắt buộc TNDS và tai nạn lái xe, người được chở trên xe sẽ giúp bạn an tâm hơn khi tham gia giao thông.

motorbike
Không tìm thấy gói bảo hiểm
Gói bảo hiểm cho thông tin bạn chọn không khả dụng.
Vui lòng chọn lại
Không tìm thấy gói bảo hiểm
Vui lòng đợi...