7a254f50-3bd8-4e1d-a3e7-c5b494272a35 TRAVEL OVERSEA

Bảo hiểm du lịch quốc tế

Miễn phí trẻ em dưới 2 tuổi! Miễn phí trẻ em dưới 2 tuổi!
Nhóm 5 - 10 người: giảm 5% Nhóm 5 - 10 người: giảm 5%

Bảo hiểm du lịch quốc tế của Bảo hiểm HD sẽ là người bạn đồng hành không thể thiếu của bạn trong mọi chuyến du lịch, công tác, thăm người thân,... Được thiết kế phù hợp với khả năng tài chính và nhu cầu của bạn, với quyền lợi bảo hiểm đa dạng, phạm vi bảo vệ toàn diện, bạn và gia đình sẽ an tâm tuyệt đối cả về tính mạng, sức khỏe và tài sản trước mọi rủi ro không lường trước ở nước ngoài.

Đối tượng tham gia bảo hiểm: Công dân Việt Nam hoặc người mang quốc tịch nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào lãnh thổ Việt Nam từ đủ 14 ngày tuổi đến 80 tuổi có nhu cầu đi du lịch, công tác, thăm người thân hay học tập ở nước ngoài.
Thời hạn bảo hiểm: Theo thời hạn của chuyến đi, tối đa 90
YEAR
Hình thức hợp đồng: Giấy chứng nhận điện tử.
Quy tắc, điều khoản bảo hiểm:

Bảo hiểm du lịch quốc tế

Miễn phí trẻ em dưới 2 tuổi! Miễn phí trẻ em dưới 2 tuổi!
Nhóm 5 - 10 người: giảm 5% Nhóm 5 - 10 người: giảm 5%

Bảo hiểm du lịch quốc tế của Bảo hiểm HD sẽ là người bạn đồng hành không thể thiếu của bạn trong mọi chuyến du lịch, công tác, thăm người thân,... Được thiết kế phù hợp với khả năng tài chính và nhu cầu của bạn, với quyền lợi bảo hiểm đa dạng, phạm vi bảo vệ toàn diện, bạn và gia đình sẽ an tâm tuyệt đối cả về tính mạng, sức khỏe và tài sản trước mọi rủi ro không lường trước ở nước ngoài.

Vui lòng nhập thông tin chuyến đi và nhấn nút 'Nhấn để xem phí' để xem phí bảo hiểm chính xác.
departureDate
returnDate
Vui lòng nhập thông tin chuyến đi và nhấn nút 'Nhấn để xem phí' để xem phí bảo hiểm chính xác.
Không tìm thấy gói bảo hiểm
Không tìm thấy gói bảo hiểm
Vui lòng đợi...