07b0e465-da4a-4571-8693-318b4fe413cd BASIC DOMESTIC

Bảo hiểm tai nạn con người cho cá nhân

Bảo vệ bản thân và những người thân yêu không chỉ là sự quan tâm, mà còn là trách nhiệm. Vì vậy, hãy lựa chọn gói bảo hiểm tai nạn con người của Bảo hiểm HD để sở hữu biện pháp tối ưu trong việc đảm bảo an toàn. Gói bảo hiểm này không chỉ mang đến ưu đãi vượt trội, mà còn cung cấp các quyền lợi bảo hiểm tốt nhất. Hãy để Bảo hiểm HD trở thành nguồn tài chính vững chắc, bảo vệ bạn và những người thân yêu của bạn.

Đối tượng tham gia bảo hiểm: Công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc, công tác tại Việt Nam và trong độ tuổi từ 18 tuổi đến 75 tuổi
Thời hạn bảo hiểm: 1
Năm
Hình thức hợp đồng: Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử
Quy tắc, điều khoản bảo hiểm:

Bảo hiểm tai nạn con người cho cá nhân

Bảo vệ bản thân và những người thân yêu không chỉ là sự quan tâm, mà còn là trách nhiệm. Vì vậy, hãy lựa chọn gói bảo hiểm tai nạn con người của Bảo hiểm HD để sở hữu biện pháp tối ưu trong việc đảm bảo an toàn. Gói bảo hiểm này không chỉ mang đến ưu đãi vượt trội, mà còn cung cấp các quyền lợi bảo hiểm tốt nhất. Hãy để Bảo hiểm HD trở thành nguồn tài chính vững chắc, bảo vệ bạn và những người thân yêu của bạn.

Không tìm thấy gói bảo hiểm
Không tìm thấy gói bảo hiểm
Vui lòng đợi...