dda674c1-83cc-4d28-84da-3d0f36d0760b GROUP_ACCIDENT DOMESTIC

Bảo hiểm tai nạn con người cho nhóm

Bảo vệ bản thân và những người thân yêu không chỉ là sự quan tâm, mà còn là trách nhiệm. Vì vậy, hãy lựa chọn gói bảo hiểm tai nạn con người của Bảo hiểm HD để sở hữu biện pháp tối ưu trong việc đảm bảo an toàn. Gói bảo hiểm này không chỉ mang đến ưu đãi vượt trội, mà còn cung cấp các quyền lợi bảo hiểm tốt nhất. Hãy để Bảo hiểm HD trở thành nguồn tài chính vững chắc, bảo vệ bạn và những người thân yêu của bạn.

Đối tượng tham gia bảo hiểm: Mọi công dân Việt Nam hoặc Người nước ngoài sinh sống hợp pháp tại Việt Nam từ 12 tháng tuổi đến 75 tuổi.
Thời hạn bảo hiểm:
Hình thức hợp đồng: Giấy chứng nhận điện tử
Quy tắc, điều khoản bảo hiểm:

Bảo hiểm tai nạn con người cho nhóm

Bảo vệ bản thân và những người thân yêu không chỉ là sự quan tâm, mà còn là trách nhiệm. Vì vậy, hãy lựa chọn gói bảo hiểm tai nạn con người của Bảo hiểm HD để sở hữu biện pháp tối ưu trong việc đảm bảo an toàn. Gói bảo hiểm này không chỉ mang đến ưu đãi vượt trội, mà còn cung cấp các quyền lợi bảo hiểm tốt nhất. Hãy để Bảo hiểm HD trở thành nguồn tài chính vững chắc, bảo vệ bạn và những người thân yêu của bạn.

Vui lòng chọn số người và nhấn nút 'Nhấn để xem phí' để xem phí bảo hiểm chính xác.
Không tìm thấy gói bảo hiểm
Không tìm thấy gói bảo hiểm
Vui lòng đợi...