ced919e4-3f5b-4055-87dd-b92b9048aa4f BASIC DOMESTIC

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và tai nạn cho cá nhân

Chủ động bảo vệ bản thân và những người bạn thương yêu bằng gói bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ và tai nạn. Gói bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ và tai nạn là lựa chọn tuyệt vời với ưu đãi vượt trội, kèm theo các quyền lợi bảo hiểm ưu việt. Giải quyết chi trả quyền lợi bảo hiểm kịp thời. Hãy để HDI là chỗ dựa tài chính vững chắc, bảo vệ bạn và người thân của bạn.

Đối tượng tham gia bảo hiểm: Mọi công dân Việt Nam hoặc Người nước ngoài sinh sống hợp pháp tại Việt Nam từ 18 đến 65 tuổi
Thời hạn bảo hiểm: 1
Năm
Hình thức hợp đồng: Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử
Quy tắc, điều khoản bảo hiểm:

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và tai nạn cho cá nhân

Chủ động bảo vệ bản thân và những người bạn thương yêu bằng gói bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ và tai nạn. Gói bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ và tai nạn là lựa chọn tuyệt vời với ưu đãi vượt trội, kèm theo các quyền lợi bảo hiểm ưu việt. Giải quyết chi trả quyền lợi bảo hiểm kịp thời. Hãy để HDI là chỗ dựa tài chính vững chắc, bảo vệ bạn và người thân của bạn.

Hiển thị gói phù hợp:
calendar
Không tìm thấy gói bảo hiểm
Không tìm thấy gói bảo hiểm
Vui lòng đợi...