9ce2209a-0d57-473a-9057-97b710e4695b GROUP_HEALTHCARE DOMESTIC

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và tai nạn cho nhóm

Chủ động bảo vệ bản thân và những người bạn thương yêu bằng gói bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ và tai nạn. Gói bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ và tai nạn là lựa chọn tuyệt vời với ưu đãi vượt trội, kèm theo các quyền lợi bảo hiểm ưu việt. Giải quyết chi trả quyền lợi bảo hiểm kịp thời. Hãy để HDI là chỗ dựa tài chính vững chắc, bảo vệ bạn và người thân của bạn.

Đối tượng tham gia bảo hiểm: Mọi công dân Việt Nam hoặc Người nước ngoài sinh sống hợp pháp tại Việt Nam từ 15 ngày đến 65 tuổi.
Thời hạn bảo hiểm:
Hình thức hợp đồng: Giấy chứng nhận điện tử
Quy tắc, điều khoản bảo hiểm:

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và tai nạn cho nhóm

Chủ động bảo vệ bản thân và những người bạn thương yêu bằng gói bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ và tai nạn. Gói bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ và tai nạn là lựa chọn tuyệt vời với ưu đãi vượt trội, kèm theo các quyền lợi bảo hiểm ưu việt. Giải quyết chi trả quyền lợi bảo hiểm kịp thời. Hãy để HDI là chỗ dựa tài chính vững chắc, bảo vệ bạn và người thân của bạn.

Vui lòng chọn số người và nhấn nút 'Nhấn để xem phí' để xem phí bảo hiểm chính xác.
Số người
Không tìm thấy gói bảo hiểm
Không tìm thấy gói bảo hiểm
Vui lòng đợi...