37908db3-83ec-46e0-8379-85f42dd9a956 TRAVEL DOMESTIC

Bảo hiểm du lịch Việt Nam

Miễn phí trẻ em dưới 2 tuổi! Miễn phí trẻ em dưới 2 tuổi!
Nhóm 5 - 10 người: giảm 5% Nhóm 5 - 10 người: giảm 5%

Bảo hiểm du lịch Việt Nam của Bảo hiểm HD sẽ là người bạn đồng hành không thể thiếu của bạn trong mọi chuyến tham quan, nghỉ mát, thăm viếng, tham gia hội thảo trong lãnh thổ Việt Nam. Được thiết kế phù hợp với khả năng tài chính và nhu cầu của bạn, với quyền lợi bảo hiểm đa dạng, phạm vi bảo vệ toàn diện, bảo vệ bạn trước những rủi ro xảy ra trong chuyến đi như tai nạn, ốm đau, bệnh tật.

Đối tượng tham gia bảo hiểm: Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài từ đủ 15 ngày tuổi đến 70 tuổi đi tham quan, nghỉ mát, thăm viếng, tham gia hội thảo trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
Thời hạn bảo hiểm: Theo thời hạn của chuyến đi, tối đa
Hình thức hợp đồng: Giấy chứng nhận điện tử.
Quy tắc, điều khoản bảo hiểm:

Bảo hiểm du lịch Việt Nam

Miễn phí trẻ em dưới 2 tuổi! Miễn phí trẻ em dưới 2 tuổi!
Nhóm 5 - 10 người: giảm 5% Nhóm 5 - 10 người: giảm 5%

Bảo hiểm du lịch Việt Nam của Bảo hiểm HD sẽ là người bạn đồng hành không thể thiếu của bạn trong mọi chuyến tham quan, nghỉ mát, thăm viếng, tham gia hội thảo trong lãnh thổ Việt Nam. Được thiết kế phù hợp với khả năng tài chính và nhu cầu của bạn, với quyền lợi bảo hiểm đa dạng, phạm vi bảo vệ toàn diện, bảo vệ bạn trước những rủi ro xảy ra trong chuyến đi như tai nạn, ốm đau, bệnh tật.

Vui lòng nhập thông tin chuyến đi và nhấn nút 'Nhấn để xem phí' để xem phí bảo hiểm chính xác.
departureDate
returnDate
Vui lòng nhập thông tin chuyến đi và nhấn nút 'Nhấn để xem phí' để xem phí bảo hiểm chính xác.
Không tìm thấy gói bảo hiểm
Không tìm thấy gói bảo hiểm
Vui lòng đợi...