Khám phá thêm
mouse chevron-down
https://www.hdinsurance.com.vn/wp-content/themes/finos-hdi

Danh mục sản phẩm

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và tai nạn cho nhóm
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và tai nạn cho nhóm
Chỉ từ 685.000 VNĐ/năm Mua trực tuyến
 • Bảo lãnh viện phí tại hơn 200 bệnh viện và phòng khám trên toàn quốc
 • Sản phẩm được thiết kế linh hoạt, tùy theo ngân sách và nhu cầu của mình, bạn có thể lựa chọn gói...
Bảo hiểm tai nạn con người cho nhóm
Bảo hiểm tai nạn con người cho nhóm
Chỉ từ 188.000 VNĐ/năm Mua trực tuyến
 • Sản phẩm được thiết kế linh hoạt, tùy theo ngân sách và nhu cầu của mình, bạn có thể lựa chọn gói...
 • Mở rộng quyền lợi ngộ độc thức ăn , đồ uống
Bảo hiểm nhà tư nhân
Bảo hiểm nhà tư nhân
Mua trực tuyến
 • Tuỳ chỉnh bảo hiểm linh hoạt dựa theo ngân sách và nhu cầu
 • Không yêu cầu đánh giá giá trị thực tế của ngôi nhà
Bảo hiểm du lịch Việt Nam
Miễn phí trẻ em dưới 2 tuổi! Miễn phí trẻ em dưới 2 tuổi!
Nhóm 5 - 10 người: giảm 5% Nhóm 5 - 10 người: giảm 5%
Bảo hiểm du lịch Việt Nam
Chỉ từ 39.000 VND/ chuyến đi Mua trực tuyến
 • Phí linh hoạt tuỳ chỉnh theo thời gian du lịch
 • Không yêu cầu kiểm tra sức khỏe
Bảo hiểm du lịch quốc tế
Miễn phí trẻ em dưới 2 tuổi! Miễn phí trẻ em dưới 2 tuổi!
Nhóm 5 - 10 người: giảm 5% Nhóm 5 - 10 người: giảm 5%
Bảo hiểm du lịch quốc tế
Chỉ từ 109.000 VND/chuyến đi Mua trực tuyến
 • Phí linh hoạt tuỳ chỉnh theo thời gian du lịch
 • Không yêu cầu kiểm tra sức khỏe
Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe mô tô – xe máy
Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe mô tô – xe máy
Chỉ từ 60.500 VNĐ/năm Mua trực tuyến
 • Đảm bảo quy định pháp luật về bảo hiểm bắt buộc TNDS
 • Có thể lựa chọn tham gia thêm bảo hiểm tự nguyện
Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe ô tô
Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe ô tô
Chỉ từ 480.700 VND Mua trực tuyến
 • Đảm bảo quy định pháp luật về bảo hiểm bắt buộc TNDS
 • Có thể lựa chọn tham gia thêm bảo hiểm tự nguyện
Bảo hiểm học sinh, sinh viên
Bảo hiểm học sinh, sinh viên
Tư vấn
 • Phí bảo hiểm hợp lý
 • Quyền lợi bảo hiểm thiết thực và linh hoạt
Bảo hiểm du lịch toàn cầu
Bảo hiểm du lịch toàn cầu
Tư vấn
 • Phí bảo hiểm hợp lý
 • Quyền lợi bảo hiểm thiết thực và linh hoạt
Bảo hiểm tai nạn và tính mạng người vay tín dụng
Bảo hiểm tai nạn và tính mạng người vay tín dụng
Tư vấn
 • Phí bảo hiểm hợp lý
 • Quyền lợi bảo hiểm thiết thực và linh hoạt
Bảo hiểm sức khỏe người vay vốn
Bảo hiểm sức khỏe người vay vốn
Tư vấn
 • Phí bảo hiểm hợp lý
 • Quyền lợi bảo hiểm thiết thực và linh hoạt
Bảo hiểm vật chất xe ô tô
Bảo hiểm vật chất xe ô tô
Tư vấn
 • Phí bảo hiểm hợp lý
 • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới
Bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới
Tư vấn
 • Phí bảo hiểm hợp lý
 • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt
Bảo hiểm Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt
Tư vấn
 • Phí bảo hiểm hợp lý
 • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt
Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt
Tư vấn
 • Phí bảo hiểm hợp lý
 • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
Tư vấn
 • Phí bảo hiểm hợp lý
 • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản
Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản
Tư vấn
 • Phí bảo hiểm hợp lý
 • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau mọi rủi ro tài sản
Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau mọi rủi ro tài sản
Tư vấn
 • Phí bảo hiểm hợp lý
 • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
Tư vấn
 • Phí bảo hiểm hợp lý
 • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm trách nhiệm công cộng
Bảo hiểm trách nhiệm công cộng
Tư vấn
 • Phí bảo hiểm hợp lý
 • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm
Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm
Tư vấn
 • Phí bảo hiểm hợp lý
 • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm trách nhiệm công cộng và trách nhiệm sản phẩm
Bảo hiểm trách nhiệm công cộng và trách nhiệm sản phẩm
Tư vấn
 • Phí bảo hiểm hợp lý
 • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm trách nhiệm công cộng và trách nhiệm sản phẩm diện rộng
Bảo hiểm trách nhiệm công cộng và trách nhiệm sản phẩm diện rộng
Tư vấn
 • Phí bảo hiểm hợp lý
 • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm trách nhiệm tư vấn thiết kế và giám sát
Bảo hiểm trách nhiệm tư vấn thiết kế và giám sát
Tư vấn
 • Phí bảo hiểm hợp lý
 • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm trách nhiệm của người sửa chữa tàu
Bảo hiểm trách nhiệm của người sửa chữa tàu
Tư vấn
 • Phí bảo hiểm hợp lý
 • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu
Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu
Tư vấn
 • Phí bảo hiểm hợp lý
 • Điều khoản bảo hiểm theo tiêu chuẩn quốc tế
Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam
Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam
Tư vấn
 • Phí bảo hiểm hợp lý
 • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm hàng hóa xăng dầu chở rời
Bảo hiểm hàng hóa xăng dầu chở rời
Tư vấn
 • Phí bảo hiểm hợp lý
 • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm thực phẩm đông lạnh
Bảo hiểm thực phẩm đông lạnh
Tư vấn
 • Phí bảo hiểm hợp lý
 • Điều khoản bảo hiểm theo tiêu chuẩn quốc tế
Bảo hiểm thịt đông lạnh
Bảo hiểm thịt đông lạnh
Tư vấn
 • Phí bảo hiểm hợp lý
 • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm thịt đông lạnh Hỏng máy 24 giờ
Bảo hiểm thịt đông lạnh Hỏng máy 24 giờ
Tư vấn
 • Phí bảo hiểm hợp lý
 • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm thân tàu định hạn ITC 1.11.95
Bảo hiểm thân tàu định hạn ITC 1.11.95
Tư vấn
 • Phí bảo hiểm hợp lý
 • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm thân tàu định hạn ITC 1.10.83
Bảo hiểm thân tàu định hạn ITC 1.10.83
Tư vấn
 • Phí bảo hiểm hợp lý
 • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm thân tàu định hạn tổn thất toàn bộ ITC 1.10.83
Bảo hiểm thân tàu định hạn tổn thất toàn bộ ITC 1.10.83
Tư vấn
 • Phí bảo hiểm hợp lý
 • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm thân tàu sông tàu ven biển
Bảo hiểm thân tàu sông tàu ven biển
Tư vấn
 • Phí bảo hiểm hợp lý
 • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm TNDS chủ tàu sông tàu ven biển
Bảo hiểm TNDS chủ tàu sông tàu ven biển
Tư vấn
 • Phí bảo hiểm hợp lý
 • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm thân tàu cá
Bảo hiểm thân tàu cá
Tư vấn
 • Phí bảo hiểm hợp lý
 • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm mọi rủi ro văn phòng
Bảo hiểm mọi rủi ro văn phòng
Tư vấn
 • Phí bảo hiểm hợp lý
 • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm mọi rủi ro tiền
Bảo hiểm mọi rủi ro tiền
Tư vấn
 • Phí bảo hiểm hợp lý
 • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm lòng trung thành
Bảo hiểm lòng trung thành
Tư vấn
 • Phí bảo hiểm hợp lý
 • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm trộm cắp
Bảo hiểm trộm cắp
Tư vấn
 • Phí bảo hiểm hợp lý
 • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm bảng hiệu đèn quảng cáo
Bảo hiểm bảng hiệu đèn quảng cáo
Tư vấn
 • Phí bảo hiểm hợp lý
 • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm gia hạn bảo hành máy tính xách tay nhãn hiệu Dell
Bảo hiểm gia hạn bảo hành máy tính xách tay nhãn hiệu Dell
Tư vấn
 • Phí bảo hiểm hợp lý
 • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Video Banner
 

Cá nhân hoá trải nghiệm với bảo hiểm công nghệ số InsurTech


Bảo hiểm HD tích hợp các giải pháp công nghệ hiện đại, cho phép khách hàng đăng ký tham gia bảo hiểm, quản lý hợp đồng và yêu cầu dịch vụ khách hàng trên nền tảng bảo hiểm công nghệ số tiên tiến – Insurance Technology (InsurTech). Bảo hiểm HD cam kết mang đến trải nghiệm dịch vụ bảo hiểm tiện lợi, đáp ứng yêu cầu khách hàng một cách tốt nhất.

Về chúng tôiright-arrow-2play-videoXem Video

Liên hệ tư vấn bảo hiểm


Quý khách vui lòng để lại thông tin và chọn khung thời gian cần được tư vấn, đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp của Bảo hiểm HD sẽ hồi đáp mọi thắc mắc và vấn đề liên quan tới các sản phẩm bảo hiểm và dịch vụ khách hàng.

Liên hệ chúng tôi qua:

Contact Link 1Contact Link 2Contact Link 3

Hoặc đặt lịch hẹn

Right Icon Contact
Right Icon checking


Khám phá nền tảng bảo hiểm trực tuyến

Tận hưởng sự tiện lợi của bảo hiểm công nghệ số InsurTech trên nền tảng bảo hiểm trực tuyến. Một giải pháp bảo hiểm toàn diện đơn giản hóa việc quản lý và gia hạn hợp đồng, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Tất cả các dịch vụ đều dễ dàng thực hiện qua một vài thao tác trực tuyến.

Tạo yêu cầu bồi thườngright-arrow-1

Bảo Hiểm HD: Tiên phong công nghệ bảo hiểm số InsurTech để cá nhân hoá trải nghiệm khách hàng

Công ty TNHH Bảo hiểm HD (Bảo hiểm HD) được thành lập ngày 19/05/2020 theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 82/GP/KDBH của Bộ Tài Chính.

Xem thêm right-arrow-2

Công ty TNHH Bảo hiểm HD (Bảo hiểm HD) được thành lập ngày 19/05/2020 theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 82/GP/KDBH của Bộ Tài Chính, có vốn điều lệ lên đến 1.800 tỷ đồng.

Bảo hiểm HD tích hợp các giải pháp công nghệ hiện đại, cho phép khách hàng đăng ký tham gia bảo hiểm, quản lý hợp đồng và yêu cầu dịch vụ khách hàng trên nền tảng bảo hiểm công nghệ số tiên tiến – Insurance Technology (InsurTech). Bảo hiểm HD cam kết mang đến trải nghiệm dịch vụ bảo hiểm tiện lợi, đáp ứng yêu cầu khách hàng một cách tốt nhất.

Tận hưởng sự tiện lợi của bảo hiểm công nghệ số InsurTech trên nền tảng bảo hiểm trực tuyến. Một giải pháp bảo hiểm toàn diện đơn giản hóa việc quản lý và gia hạn hợp đồng, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Tất cả các dịch vụ đều dễ dàng thực hiện qua một vài thao tác trực tuyến.

Bảo hiểm HD cung cấp hàng trăm sản phẩm bảo hiểm thuộc các nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, hàng hóa vận chuyển, hàng không, xe cơ giới, cháy nổ, thân tàu, bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính, bảo hiểm nông nghiệp và bảo hiểm bảo lãnh.

Chúng tôi hiểu rằng mỗi khách hàng có nhu cầu và mong muốn khác nhau, do đó luôn sẵn sàng tư vấn kỹ lưỡng qua hotline 1900 068898 hoặc khai báo trên website của Bảo hiểm HD. Sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên hàng đầu, và chúng tôi cam kết cung cấp các giải pháp bảo hiểm tối ưu nhất.

Right Icon Contact
Hỗ trợ / Hotline

1900 068898

1