Khám phá thêm
mouse chevron-down
https://www.hdinsurance.com.vn/wp-content/themes/finos-hdi

Danh mục sản phẩm

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và tai nạn cho nhóm
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và tai nạn cho nhóm
Chỉ từ 685.000 VNĐ/năm Mua trực tuyến
  • Bảo lãnh viện phí tại hơn 200 bệnh viện và phòng khám trên toàn quốc
  • Sản phẩm được thiết kế linh hoạt, tùy theo ngân sách và nhu cầu của mình, bạn có thể lựa chọn gói...
Bảo hiểm tai nạn con người cho nhóm
Bảo hiểm tai nạn con người cho nhóm
Chỉ từ 188.000 VNĐ/năm Mua trực tuyến
  • Sản phẩm được thiết kế linh hoạt, tùy theo ngân sách và nhu cầu của mình, bạn có thể lựa chọn gói...
  • Mở rộng quyền lợi ngộ độc thức ăn , đồ uống
Bảo hiểm nhà tư nhân
Bảo hiểm nhà tư nhân
Mua trực tuyến
  • Tuỳ chỉnh bảo hiểm linh hoạt dựa theo ngân sách và nhu cầu
  • Không yêu cầu đánh giá giá trị thực tế của ngôi nhà
Bảo hiểm du lịch Việt Nam
Miễn phí trẻ em dưới 2 tuổi! Miễn phí trẻ em dưới 2 tuổi!
Nhóm 5 - 10 người: giảm 5% Nhóm 5 - 10 người: giảm 5%
Bảo hiểm du lịch Việt Nam
Chỉ từ 39.000 VND/ chuyến đi Mua trực tuyến
  • Phí linh hoạt tuỳ chỉnh theo thời gian du lịch
  • Không yêu cầu kiểm tra sức khỏe
Bảo hiểm du lịch quốc tế
Miễn phí trẻ em dưới 2 tuổi! Miễn phí trẻ em dưới 2 tuổi!
Nhóm 5 - 10 người: giảm 5% Nhóm 5 - 10 người: giảm 5%
Bảo hiểm du lịch quốc tế
Chỉ từ 109.000 VND/chuyến đi Mua trực tuyến
  • Phí linh hoạt tuỳ chỉnh theo thời gian du lịch
  • Không yêu cầu kiểm tra sức khỏe
Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe mô tô – xe máy
Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe mô tô – xe máy
Chỉ từ 60.500 VNĐ/năm Mua trực tuyến
  • Đảm bảo quy định pháp luật về bảo hiểm bắt buộc TNDS
  • Có thể lựa chọn tham gia thêm bảo hiểm tự nguyện
Bảo hiểm học sinh, sinh viên
Bảo hiểm học sinh, sinh viên
Tư vấn
  • Phí bảo hiểm hợp lý
  • Quyền lợi bảo hiểm thiết thực và linh hoạt
Bảo hiểm du lịch toàn cầu
Bảo hiểm du lịch toàn cầu
Tư vấn
  • Phí bảo hiểm hợp lý
  • Quyền lợi bảo hiểm thiết thực và linh hoạt
Bảo hiểm tai nạn và tính mạng người vay tín dụng
Bảo hiểm tai nạn và tính mạng người vay tín dụng
Tư vấn
  • Phí bảo hiểm hợp lý
  • Quyền lợi bảo hiểm thiết thực và linh hoạt
Bảo hiểm sức khỏe người vay vốn
Bảo hiểm sức khỏe người vay vốn
Tư vấn
  • Phí bảo hiểm hợp lý
  • Quyền lợi bảo hiểm thiết thực và linh hoạt
Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
Tư vấn
  • Dịch vụ tư vấn và hướng dẫn khiếu nại bồi thường 24/7
  • Dịch vụ bồi thường nhanh, gọn, chính xác
Bảo hiểm vật chất xe ô tô
Bảo hiểm vật chất xe ô tô
Tư vấn
  • Phí bảo hiểm hợp lý
  • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới
Bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới
Tư vấn
  • Phí bảo hiểm hợp lý
  • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt
Bảo hiểm Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt
Tư vấn
  • Phí bảo hiểm hợp lý
  • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt
Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt
Tư vấn
  • Phí bảo hiểm hợp lý
  • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
Tư vấn
  • Phí bảo hiểm hợp lý
  • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản
Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản
Tư vấn
  • Phí bảo hiểm hợp lý
  • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau mọi rủi ro tài sản
Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau mọi rủi ro tài sản
Tư vấn
  • Phí bảo hiểm hợp lý
  • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
Tư vấn
  • Phí bảo hiểm hợp lý
  • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm trách nhiệm công cộng
Bảo hiểm trách nhiệm công cộng
Tư vấn
  • Phí bảo hiểm hợp lý
  • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm
Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm
Tư vấn
  • Phí bảo hiểm hợp lý
  • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm trách nhiệm công cộng và trách nhiệm sản phẩm
Bảo hiểm trách nhiệm công cộng và trách nhiệm sản phẩm
Tư vấn
  • Phí bảo hiểm hợp lý
  • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm trách nhiệm công cộng và trách nhiệm sản phẩm diện rộng
Bảo hiểm trách nhiệm công cộng và trách nhiệm sản phẩm diện rộng
Tư vấn
  • Phí bảo hiểm hợp lý
  • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm trách nhiệm tư vấn thiết kế và giám sát
Bảo hiểm trách nhiệm tư vấn thiết kế và giám sát
Tư vấn
  • Phí bảo hiểm hợp lý
  • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm trách nhiệm của người sửa chữa tàu
Bảo hiểm trách nhiệm của người sửa chữa tàu
Tư vấn
  • Phí bảo hiểm hợp lý
  • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu
Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu
Tư vấn
  • Phí bảo hiểm hợp lý
  • Điều khoản bảo hiểm theo tiêu chuẩn quốc tế
Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam
Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam
Tư vấn
  • Phí bảo hiểm hợp lý
  • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm hàng hóa xăng dầu chở rời
Bảo hiểm hàng hóa xăng dầu chở rời
Tư vấn
  • Phí bảo hiểm hợp lý
  • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm thực phẩm đông lạnh
Bảo hiểm thực phẩm đông lạnh
Tư vấn
  • Phí bảo hiểm hợp lý
  • Điều khoản bảo hiểm theo tiêu chuẩn quốc tế
Bảo hiểm thịt đông lạnh
Bảo hiểm thịt đông lạnh
Tư vấn
  • Phí bảo hiểm hợp lý
  • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm thịt đông lạnh Hỏng máy 24 giờ
Bảo hiểm thịt đông lạnh Hỏng máy 24 giờ
Tư vấn
  • Phí bảo hiểm hợp lý
  • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm thân tàu định hạn ITC 1.11.95
Bảo hiểm thân tàu định hạn ITC 1.11.95
Tư vấn
  • Phí bảo hiểm hợp lý
  • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm thân tàu định hạn ITC 1.10.83
Bảo hiểm thân tàu định hạn ITC 1.10.83
Tư vấn
  • Phí bảo hiểm hợp lý
  • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm thân tàu định hạn tổn thất toàn bộ ITC 1.10.83
Bảo hiểm thân tàu định hạn tổn thất toàn bộ ITC 1.10.83
Tư vấn
  • Phí bảo hiểm hợp lý
  • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm thân tàu sông tàu ven biển
Bảo hiểm thân tàu sông tàu ven biển
Tư vấn
  • Phí bảo hiểm hợp lý
  • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm TNDS chủ tàu sông tàu ven biển
Bảo hiểm TNDS chủ tàu sông tàu ven biển
Tư vấn
  • Phí bảo hiểm hợp lý
  • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm thân tàu cá
Bảo hiểm thân tàu cá
Tư vấn
  • Phí bảo hiểm hợp lý
  • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm mọi rủi ro văn phòng
Bảo hiểm mọi rủi ro văn phòng
Tư vấn
  • Phí bảo hiểm hợp lý
  • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm mọi rủi ro tiền
Bảo hiểm mọi rủi ro tiền
Tư vấn
  • Phí bảo hiểm hợp lý
  • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm lòng trung thành
Bảo hiểm lòng trung thành
Tư vấn
  • Phí bảo hiểm hợp lý
  • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm trộm cắp
Bảo hiểm trộm cắp
Tư vấn
  • Phí bảo hiểm hợp lý
  • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm bảng hiệu đèn quảng cáo
Bảo hiểm bảng hiệu đèn quảng cáo
Tư vấn
  • Phí bảo hiểm hợp lý
  • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Bảo hiểm gia hạn bảo hành máy tính xách tay nhãn hiệu Dell
Bảo hiểm gia hạn bảo hành máy tính xách tay nhãn hiệu Dell
Tư vấn
  • Phí bảo hiểm hợp lý
  • Phạm vi bảo hiểm toàn diện
Video Banner
 

Văn hoá dịch vụ minh bạch, nhân văn, lấy con người làm trọng tâm


HD Insurance là thương hiệu bảo hiểm công nghệ số coi trọng tính minh bạch, nhân văn trong văn hoá dịch vụ, đặt nhu cầu và lợi ích khách hàng lên hàng đầu để đáp ứng tốt nhất mong đợi của khách hàng.

Về chúng tôiright-arrow-2play-videoXem Video

Liên hệ tư vấn bảo hiểm


Quý khách vui lòng để lại thông tin và chọn khung thời gian cần được tư vấn, đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp của Bảo hiểm HD sẽ hồi đáp mọi thắc mắc và vấn đề liên quan tới các sản phẩm bảo hiểm và dịch vụ khách hàng.

Liên hệ chúng tôi qua:

Contact Link 1Contact Link 2Contact Link 3

Hoặc đặt lịch hẹn

Right Icon Contact
Right Icon checking


Tích hợp nhiều dịch vụ khách hàng trên cùng một nền tảng

Dễ dàng quản lý hợp đồng, gia hạn bảo hiểm và thực hiện yêu cầu bồi thường tại một nền tảng duy nhất. Đăng nhập cổng thông tin khách hàng ngay hôm nay để quản lý tập trung các thông tin liên quan tới bảo hiểm của quý khách.

Tạo yêu cầu bồi thườngright-arrow-1

Bảo hiểm HD với vốn điều lệ 1,800 tỷ xếp đầu nhóm bảo hiểm phi nhân thọ

Công ty TNHH Bảo hiểm HD (Bảo hiểm HD) được thành lập ngày 19/05/2020 theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 82/GP/KDBH của Bộ Tài Chính.

Xem thêm  right-arrow-2

Công ty TNHH Bảo hiểm HD (Bảo hiểm HD) được thành lập ngày 19/05/2020 theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 82/GP/KDBH của Bộ Tài Chính. Với vốn điều lệ lên đến 1.800 tỷ đồng, Bảo hiểm HD đứng trong nhóm đầu lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và đầu tư tài chính.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm HD cũng là một thương hiệu tiên phong trong việc áp dụng bảo hiểm công nghệ số, tích hợp nền tảng Core Insurance hiện đại và toàn diện, cam kết mang lại các sản phẩm – dịch vụ đa dạng, hữu ích, với trải nghiệm thuận tiện và linh hoạt để đáp ứng tối ưu nhu cầu bảo hiểm của khách hàng.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của mọi đối tượng khách hàng trên thị trường, Bảo hiểm HD hiện đang cung cấp các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ với nhiều quyền lợi hấp dẫn, bao gồm 07 nhóm bảo hiểm được cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tin dùng:

– Nhóm bảo hiểm sức khỏe

– Nhóm bảo hiểm xe cơ giới

– Nhóm bảo hiểm tài sản – kỹ thuật

– Nhóm bảo hiểm trách nhiệm

– Nhóm bảo hiểm hàng hóa

– Nhóm bảo hiểm tàu

– Nhóm bảo hiểm hỗn hợp

Trong từng nhóm bảo hiểm được liệt kê trên, Bảo hiểm HD cũng cung cấp nhiều gói bảo hiểm nhỏ tuỳ chỉnh để phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng. Nếu quý khách hàng có nhu cầu được tư vấn, xin vui lòng liên hệ với Bảo hiểm HD trên trang web hoặc qua số hotline 1900 068898. Chúng tôi mong muốn trở thành sự lựa chọn hàng đầu của quý khách hàng và đối tác trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, nhờ vào việc tiên phong nắm bắt xu hướng thế giới mới, tích hợp nền tảng công nghệ số toàn diện, mang lại trải nghiệm bảo hiểm tiện lợi và đáng tin cậy cho người dùng.

Right Icon Contact
Hỗ trợ / Hotline

1900 068898

1