Xin chào

Bạn cần giúp đỡ

Hỗ trợ trực tuyến
Messenger
Zalo
Whatsapp
Viber

kết quả tìm kiếm

Số GCN: 0123 456 789

Loại BH: BH Sức khỏe

Số lần bồi thường: 2/4

TG hiệu lực: 01/01/2020 - 01/01/2021

Hồ sơ bồi thường HSBTSK002
Trạng thái:Tiếp nhận bồi thường

Thông tin chung

Tên NĐBH: Trần Văn A

Loại BH: Bảo hiểm sức khỏe

Số tiền YC: 10.000.000 đ

HT khám: Ngoại trú

Thời gian: 01/01/2020 - 02/01/2020

Mã GCN: 0123 456 789

Số tiền chi trả: 0 đ

Cơ sở y tế: Bệnh viện Thu Cúc

Chuẩn đoán: Đau mắt đỏ


Hồ sơ giấy tờ

Các giấy tờ liên quan

Giấy yêu cầu bồi thường


Ảnh sổ khám bệnh(Trường hợp phẫu thuật)

Bảng kê viện phí

Kết quả xét nghiệm

Phiếu thuốc

Hóa đơn GTGT

Phiếu thu

Tài liệu khác

Giấy yêu cầu bồi thường


Ảnh sổ khám bệnh

Bảng kê viện phí

Kết quả xét nghiệm

Phiếu thuốc

Hóa đơn GTGT

Phiếu thu

Tài liệu khác

Quá trình giải quyết

Gửi mail Thông báo Tiếp nhận yêu cầu bồi thường

29-12-2022 - 03:52

Bộ phận tiếp nhận chuyển hồ sơ sang bộ phận tính toán bồi thường

29-12-2022 - 03:52

Bước tiếp nhận bồi thường

Gửi mail Thông báo bổ sung hồ sơ

29-12-2022 - 03:52

Bộ phận tiếp nhận bồi thường yêu cầu bổ sung các hồ sơ giấy tờ: Hồ sơ yêu cầu bồi thường

29-12-2022 - 03:52

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ yêu cầu chi trả bồi thường

29-12-2022 - 03:52


Số GCN: 0123 456 789

Loại BH: BH Sức khỏe

Số lần bồi thường: 2/4

TG hiệu lực: 01/01/2020 - 01/01/2021

Hồ sơ bồi thường HSBTSK002
Trạng thái:Tiếp nhận bồi thường

Thông tin chung

Tên NĐBH: Trần Văn A

Loại BH: Bảo hiểm sức khỏe

Số tiền YC: 10.000.000 đ

HT khám: Ngoại trú

Thời gian: 01/01/2020 - 02/01/2020

Mã GCN: 0123 456 789

Số tiền chi trả: 0 đ

Cơ sở y tế: Bệnh viện Thu Cúc

Chuẩn đoán: Đau mắt đỏ


Hồ sơ giấy tờ

Các giấy tờ liên quan

Giấy yêu cầu bồi thường


Ảnh sổ khám bệnh(Trường hợp phẫu thuật)

Bảng kê viện phí

Kết quả xét nghiệm

Phiếu thuốc

Hóa đơn GTGT

Phiếu thu

Tài liệu khác

Giấy yêu cầu bồi thường


Ảnh sổ khám bệnh

Bảng kê viện phí

Kết quả xét nghiệm

Phiếu thuốc

Hóa đơn GTGT

Phiếu thu

Tài liệu khác

Quá trình giải quyết

Gửi mail Thông báo Tiếp nhận yêu cầu bồi thường

29-12-2022 - 03:52

Bộ phận tiếp nhận chuyển hồ sơ sang bộ phận tính toán bồi thường

29-12-2022 - 03:52

Bước tiếp nhận bồi thường

Gửi mail Thông báo bổ sung hồ sơ

29-12-2022 - 03:52

Bộ phận tiếp nhận bồi thường yêu cầu bổ sung các hồ sơ giấy tờ: Hồ sơ yêu cầu bồi thường

29-12-2022 - 03:52

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ yêu cầu chi trả bồi thường

29-12-2022 - 03:52


Số GCN: 0123 456 789

Loại BH: BH Sức khỏe

Số lần bồi thường: 2/4

TG hiệu lực: 01/01/2020 - 01/01/2021

Hồ sơ bồi thường HSBTSK002
Trạng thái:Tiếp nhận bồi thường

Thông tin chung

Tên NĐBH: Trần Văn A

Loại BH: Bảo hiểm sức khỏe

Số tiền YC: 10.000.000 đ

HT khám: Ngoại trú

Thời gian: 01/01/2020 - 02/01/2020

Mã GCN: 0123 456 789

Số tiền chi trả: 0 đ

Cơ sở y tế: Bệnh viện Thu Cúc

Chuẩn đoán: Đau mắt đỏ


Hồ sơ giấy tờ

Các giấy tờ liên quan

Giấy yêu cầu bồi thường


Ảnh sổ khám bệnh(Trường hợp phẫu thuật)

Bảng kê viện phí

Kết quả xét nghiệm

Phiếu thuốc

Hóa đơn GTGT

Phiếu thu

Tài liệu khác

Giấy yêu cầu bồi thường


Ảnh sổ khám bệnh

Bảng kê viện phí

Kết quả xét nghiệm

Phiếu thuốc

Hóa đơn GTGT

Phiếu thu

Tài liệu khác

Quá trình giải quyết

Gửi mail Thông báo Tiếp nhận yêu cầu bồi thường

29-12-2022 - 03:52

Bộ phận tiếp nhận chuyển hồ sơ sang bộ phận tính toán bồi thường

29-12-2022 - 03:52

Bước tiếp nhận bồi thường

Gửi mail Thông báo bổ sung hồ sơ

29-12-2022 - 03:52

Bộ phận tiếp nhận bồi thường yêu cầu bổ sung các hồ sơ giấy tờ: Hồ sơ yêu cầu bồi thường

29-12-2022 - 03:52

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ yêu cầu chi trả bồi thường

29-12-2022 - 03:52


TẠO YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

Bạn yêu cầu bồi thường cho ai?

Thông tin người khai hộ


Thông tin Yêu cầu bảo hiểm


Thông tin Khám chữa bệnh


Các giấy tờ liên quan

Giấy yêu cầu bồi thường


Ảnh sổ khám bệnh(Trường hợp phẫu thuật)

Bảng kê viện phí

Kết quả xét nghiệm

Phiếu thuốc

Hóa đơn GTGT

Phiếu thu

Tài liệu khác

Hồ sơ y tế


Ảnh sổ khám bệnh

Bảng kê viện phí

Kết quả xét nghiệm

Phiếu thuốc

Hóa đơn GTGT

Phiếu thu

Tài liệu khác

Hồ sơ tai nạn


Ảnh sổ khám bệnh

Bảng kê viện phí

Kết quả xét nghiệm

Phiếu thuốc

Hóa đơn GTGT

Phiếu thu

Tài liệu khác

Chứng từ tài chính


Ảnh sổ khám bệnh

Bảng kê viện phí

Kết quả xét nghiệm

Phiếu thuốc

Hóa đơn GTGT

Phiếu thu

Tài liệu khác

Giấy tờ tùy thân


Ảnh sổ khám bệnh

Bảng kê viện phí

Kết quả xét nghiệm

Phiếu thuốc

Hóa đơn GTGT

Phiếu thu

Tài liệu khác


Hướng dẫn Bồi thường bảo hiểm

Quy trình bồi thường bảo hiểm đơn giản, hoàn tất thông tin và nộp chứng từ siêu nhanh.

Hỏi đáp

Giải đáp các thông tin giúp khách hàng hiểu rõ về chính sách, quyền lợi và quy trình bảo hiểm.

Bảo hiểm của Quý Khách sẽ có hiệu lực ngay sau khi nhận được tin nhắn thông báo kích hoạt, xác nhận và  phí bảo hiểm đã được thanh toán thành công

Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng chuyên nghiệp của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Website đang trong thời gian chạy thử nghiệm